“Төвөргөөн биелэгээ” бүжиг

Морин дэлэн дээр салхи татуулан хурдлах залуусын гал цогтой хийморилог
байдлыг баруун монгол бие биелгээ бүжгийн үндсэн хөдөлгөөнүүдээр
илэрхийлсэн зохиомжит бүжиг юм. Бие биелгээ нь нүүдэлчдийн амьдралд
зохицсон бүжгийн төрөл юм.

Зохиогчийн эрх © 2022 - 2023 Цагаан лавай чуулга. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан