“Winter Melody” National Art Performance

Sunday October 15th, 2023

“Winter Melody” National Art Performance

The concert will include all performances of national art, and it is a concert with a comprehensive program of folk art, including folk music groups, folk dances, harmonica praises, horse fiddles, tsam dances, long and folk songs, and contortions.

Хаана: ГАН ЗАМ ПАЛАС

Хэзээ: "Тоглолтын хуваарь" цэснээс харна уу

Уран бүтээлч: Цагаан Лавай чуулга

Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут

Насны ангилал: 6

Тоглолтын төрөл: Үндэсний урлаг

Sunday October 15th, 2023

The concert will include all performances of national art, and it is a concert with a comprehensive program of folk art, including folk music groups, folk dances, harmonica praises, horse fiddles, tsa...

Зохиогчийн эрх © 2022 - 2023 Цагаан лавай чуулга. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан